To jest polityka prywatności PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

Siedziba główna: Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6. Numer rejestracyjny: 27593622

Oświadczenie o prawach autorskich

Korzystanie z treści udostępnianych przez Prague Airport Transfers s.r.o. na niniejszej stronie internetowej pod adresem www.prague-airport-transfers.co.uk ("Strona") podlega warunkom niniejszego Oświadczenia o prawach autorskich.

Strona internetowa Prague Airport Transfers s.r.o. jest naszą własnością i jest chroniona prawami autorskimi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane lub niezarejestrowane) wykorzystywane w ramach świadczenia tej usługi pozostają przez cały czas własnością naszą, naszych spółek zależnych i stowarzyszonych lub licencjodawców, w zależności od sytuacji.

Użytkownik nie może kopiować, adaptować, wykorzystywać lub w inny sposób używać informacji zawartych na stronie internetowej Prague Airport Transfers s.r.o. w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem pobierania i tymczasowego przechowywania jednej lub więcej stron strony internetowej Prague Airport Transfers s.r.o. w celu przeglądania na komputerze osobistym lub terminalu.

Dla uniknięcia wątpliwości, użytkownik nie jest uprawniony do powielania, trwałego przechowywania lub retransmitowania zawartości strony internetowej Prague Airport Transfers s.r.o. bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Znak towarowy

Prague Airport Transfers® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Prague Airport Transfers s.r.o.

Prywatność

Wykorzystanie danych, które nam przekazujesz lub które są gromadzone podczas korzystania z naszych witryn internetowych, jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Korzystając z naszej witryny (witryn), użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych.

Polityka prywatności dla www.prague-airport-transfers.co.uk

Prague Airport Transfers s.r.o jest zobowiązana do ochrony i zachowania prywatności naszych gości. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wyjaśniono, co dzieje się z danymi osobowymi przekazywanymi nam przez użytkowników lub gromadzonymi przez nich podczas odwiedzania naszej witryny. Od czasu do czasu aktualizujemy niniejsze Zasady, dlatego należy je regularnie przeglądać.

Zbierane przez nas informacje

W ramach prowadzenia i utrzymywania naszej witryny internetowej możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące użytkownika:

  1. Informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny, w tym szczegóły dotyczące wizyt, takie jak przeglądane strony i zasoby, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Informacje takie obejmują dane o ruchu, dane o lokalizacji i inne dane komunikacyjne.
  2. Informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Na przykład, gdy użytkownik rejestruje się w celu uzyskania informacji lub dokonuje zakupu.
  3. Informacje podawane przez użytkownika podczas komunikowania się z nami w dowolny sposób.

Ta witryna korzysta z usługi Google Adwords

Niniejsza witryna korzysta z usługi remarketingu Google AdWords w celu wyświetlania reklam w witrynach innych firm (w tym Google) osobom, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę. Może to oznaczać, że reklamę kierujemy do poprzednich użytkowników, którzy nie wykonali jakiegoś zadania na naszej stronie, na przykład skorzystali z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania. Może to być reklama na stronie wyników wyszukiwania Google lub witryna w sieci Google Display Network. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt danej osoby na stronie www.prague-airport-transfers.co.uk. Oczywiście wszelkie zebrane dane będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności firmy Google.

Na stronie Preferencje reklam Google można ustawić preferencje dotyczące sposobu reklamowania użytkownika przez Google. Jeśli chcesz, możesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach całkowicie za pomocą ustawień plików cookie lub na stałe za pomocą wtyczki do przeglądarki.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie dostarczają informacji o komputerze używanym przez odwiedzającego stronę. W stosownych przypadkach możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji o komputerze użytkownika, aby pomóc nam w ulepszaniu naszej witryny.

Za pomocą plików cookie możemy gromadzić informacje o ogólnym sposobie korzystania z Internetu przez użytkownika. W przypadku korzystania z tych plików cookie są one pobierane na komputer użytkownika i zapisywane na jego dysku twardym. Takie informacje nie pozwolą na identyfikację użytkownika. Są to dane statystyczne. Te dane statystyczne nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik może zmienić ustawienia swojego komputera, aby odrzucić wszystkie pliki cookie. Można to łatwo zrobić, aktywując na komputerze ustawienie odrzucania plików cookie.

Nasi reklamodawcy mogą również używać plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Takie pliki cookie (jeśli są używane) będą pobierane po kliknięciu przez użytkownika na reklamy w naszej witrynie.

Wykorzystanie informacji o użytkowniku

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy do świadczenia usług na rzecz użytkowników. Ponadto możemy wykorzystywać te informacje do jednego lub kilku z następujących celów:

  1. Dostarczanie żądanych przez użytkownika informacji dotyczących naszych produktów lub usług.
  2. Dostarczanie informacji o innych produktach, które mogą być interesujące dla użytkownika. Takie dodatkowe informacje będą przekazywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
  3. Informowanie o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej, usług lub towarów i produktów.

Jeżeli użytkownik dokonał wcześniej zakupu towarów lub usług od nas, możemy przekazać mu szczegółowe informacje o podobnych towarach lub usługach albo innych towarach i usługach, którymi użytkownik może być zainteresowany.

W przypadku wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika, możemy zezwolić wybranym osobom trzecim na wykorzystanie danych użytkownika w celu umożliwienia im dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących niepowiązanych towarów i usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. W przypadku wyrażenia takiej zgody, może być ona w każdej chwili wycofana przez użytkownika.

Przechowywanie danych osobowych

Prowadzenie naszej strony internetowej może wymagać przesyłania danych, które zbieramy od użytkowników, do miejsc poza Unią Europejską w celu ich przetwarzania i przechowywania. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych osobowych.

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i czasami takie informacje mogą zostać przechwycone. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych, które użytkownik zdecyduje się przesłać do nas drogą elektroniczną. Użytkownik wysyła takie informacje na własne ryzyko.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym podmiotom niż zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i w okolicznościach opisanych poniżej:

  1. W przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części lub całości naszej działalności nabywcy.
  2. W przypadku, gdy prawo wymaga od nas ujawnienia danych osobowych użytkownika.
  3. W celu zwiększenia ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia.

Łącza stron trzecich

W niektórych przypadkach na niniejszej witrynie zamieszczamy linki do stron trzecich. Zamieszczenie przez nas linku nie oznacza, że popieramy lub aprobujemy politykę prywatności stosowaną przez daną witrynę. Przed wysłaniem do nich jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dostęp do informacji

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich przechowywanych przez nas informacji, które go dotyczą. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nas w związku z udostępnianiem informacji.

Kontakt z nami

Prosimy o kontakt w każdej sprawie związanej z niniejszą Polityką Prywatności pod adresem [email protected].